Cliëntenraad

De Velse GGZ vindt het belangrijk dat cliënten meedenken en op de hoogte zijn van het te voeren beleid. Deze bevoegdheid is ook wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Deze cliëntenraad van De Velse GGZ komt op voor de belangen van onze cliënten. Daarom bestaat ze ook uit twee cliënten van De Velse GGZ. De raad geeft het management advies over allerlei zaken die met de behandelingen en de organisatie te maken hebben. Natuurlijk geeft de cliëntenraad dit advies zowel gevraagd als ongevraagd.

De cliëntenraad is altijd betrokken bij onderwerpen zoals: het leefklimaat, de kwaliteit van de zorg en de bejegening van cliënten.

E-mail clientenraad@develse-ggz.nl