Cliëntenraad

De Velse GGZ vindt het belangrijk dat cliënten meedenken en op de hoogte zijn van het te voeren beleid. Deze bevoegdheid is wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

De cliëntenraad van De Velse GGZ, die uit twee cliënten van De Velse GGZ bestaat, komt op voor de belangen van onze cliënten. De raad geeft het management gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die met de behandelingen en de organisatie te maken hebben.

Onderwerpen waarbij de cliëntenraad altijd betrokken is, zijn onder meer: het leefklimaat, de kwaliteit van de zorg en de bejegening van cliënten.

E-mail clientenraad@develse-ggz.nl