Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor volwassen

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s; DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de DBC-tarieven vast. Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling heeft besteed. U krijgt hiervoor een factuur, die u kunt indienen bij uw verzekeraar ter declaratie.

 

Nota bene: het percentage wat uw verzekeraar u zegt te vergoeden klopt vaak niet! Sommige verzekeraars hanteren eigen tarieven of ‘het markconforme tarief’; dit is een lager tarief dan het wettelijke NZA tarief. Hiermee ontduiken sommige verzekeraars het ‘hinderpaalcriterium’. De Velse GGZ ondersteund initiatieven zoals van ‘www.zorghuis.nl’ die hiertegen in actie wil komen.