Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen

In de gespecialiseerde GGZ werken we met DBC’s;  Diagnose Behandel Combinaties. Zo’n DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna openen we, indien nodig, een vervolg-DBC.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de DBC-tarieven vast per diagnose en behandeltijd. Dit gebeurt aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling heeft besteed. Na afsluiting van de behandeling, of 365 dagen van behandeling dus, stellen wij dan het juiste tarief vast. U krijgt hiervan een factuur, die u kunt indienen bij uw verzekeraar ter declaratie.

Let op! Het percentage wat uw verzekeraar u zegt te vergoeden klopt vaak niet! Sommige verzekeraars hanteren namelijk eigen tarieven of ‘het markconforme tarief’; dit is een lager tarief dan het wettelijke NZA tarief. Hiermee ontduiken sommige verzekeraars het ‘hinderpaalcriterium’. Hierom ondersteund De Velse GGZ initiatieven zoals van ‘www.zorghuis.nl’ die hiertegen in actie komen.