Paul van Daalen

Mijn naam is Paul van Daalen. Ik ben psycholoog, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jeugdigen. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van de kinder- en jeugdpsychologie. Tegelijkertijd heb ik altijd volwassenen behandeld en op dit moment is het ongeveer gelijk verdeeld.  In een behandeling heb ik er veel aan, dat ik kinderen en volwassenen behandel, hierdoor heb ik meer mogelijkheden om een behandeling vorm te geven. Ik ga ervan uit dat het belangrijk is om klachten breed te bekijken. Niet alleen de klacht zelf maar de levensloop, werk en gezin van belang om goed in te kunnen schatten wat er aan de hand is en om te kunnen  behandelen. Soms is het dan ook nodig om anderen bij de behandeling te betrekken. Bij kinderen gaat dat vanzelf want die worden door hun ouders gebracht. Maar bij volwassen is dit minder vanzelf sprekend. Op dit moment volg ik de opleiding voor systeem- en relatietherapie om meer kennis en diepgang op te doen.

Het grootste deel van mijn werk bestaat uit het diagnosticeren en behandelen van ADHD, autisme, gedragsproblemen, stemmingsproblemen en angsten. In de behandeling maakt ik gebruik van technieken als cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en oplossingsgerichte therapie. Maar boven alles gaat de relatie tussen u en mij. Als er geen ‘klik’ is dan is het heel moeilijk om te behandelen.