Groeit u mee?

we zoeken nog een toegewijde Psychiater !

Ons klein, inhoudelijk sterk team zoekt versterking, in eerste instantie in verband met de zwangerschap van een van onze collega’s, maar met de uitdrukkelijke mogelijkheid van een vast contract (uitbreiding van 2 naar 3 psychiaters). Het betreft een vacature voor een enthousiaste psychiater bij een organisatie met veel mogelijkheden voor flexibele uren, veel variëteit in behandeling, ontwikkeling en groei. Hier is volop ruimte om te ondernemen op de inhoud van het vak.

Wie zoeken we:

Wij zoeken een psychiater met hart voor de patiënt die zich kan vinden in de kernwaarden van de organisatie (deskundig, betrokken en integer). Iemand met kennis en ervaring op de volgende terreinen of de wens zich hierin te ontwikkelen:

 • Gedegen kennis van de geestelijke gezondheidszorg, kennis van de actuele ontwikkelingen die daarin spelen;
 • Goede kennis van de farmacotherapie, o.a. van ADHD en stemmingsstoornissen;
 • Ervaring en affiniteit met het verlenen van zorg aan jeugdige en volwassen cliënten.

Verder zijn de volgende kerncompetenties van belang: Betrokken, integer, deskundig; goed kunnen invoegen en afstemmen; gedegen in verslaglegging; innovatief / creatief vermogen; humor.

Wat wordt van je verwacht

Taken altijd in overleg, zoals:

 • Het verrichten van intakes en diagnostiek, en het uitvoeren van behandeling als eerstverantwoordelijke behandelaar en contactpersoon;
 • Waarnemen voor de collega psychiaters(s) bij afwezigheid;
 • Deelnemen aan bilateraal en multidisciplinair cliëntgebonden overleg en dit overleg – indien van toepassing – voorzitten vanuit de functie van hoofdbehandelaar / regiebehandelaar;
 • (Mede-) verantwoordelijkheid voor het vorm geven aan het behandelbeleid binnen de organisatie, onder andere door protocollen en beleidsstukken te (her)schrijven en methodieken/trainingen te ontwikkelen;
 • Meedenken over hoe we de zorg voor patiënten / cliënten in onze directe omgeving nog verder kunnen verbeteren (bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma’s, groepstherapie, enzovoort).

Waar is het

De Velse GGZ is een GGZ-instelling in de regio Haarlem-Noord / Velsen, waar volwassenen, jeugdigen en kinderen met complexe psychische problemen behandeld worden.
Het beginpunt van de organisatie was een vrijgevestigde praktijk, inmiddels uitgegroeid tot een lokale zorgaanbieder, met de ambitie om de lokale zorg voor patiënten met psychiatrische problematiek verder uit te breiden in goede samenwerking met ketenpartners, waaronder huisartsen, CJG, gemeente, en andere zorgaanbieders.

Waarom wil je dit

 • Doen waar je goed in bent en ondernemen in waar je hart ligt, de inhoud van het vak;
 • Werken in een prettig team met goede sfeer en korte lijnen;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. tijd en budget voor scholing, zes verlofweken per jaar) (AMS GGZ);
 • Uren en werktijden in overleg mogelijk.

Interesse in onze vacature Psychiater? Bel 023-7434916, of mail secretariaat@develse-ggz.nl of