Kwaliteit
is geen toeval

Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen.

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie.

De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt. De hands-on mentaliteit en eigen verantwoordelijk en stem van onze medewerkers spelen hierin een essentiële rol.

HKZ-keurmerk

Om het HKZ Kleine Organisaties-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen.

HKZ-normen

Iedere branche heeft een eigen set normen (certificatieschema). De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid en diensten door derden et cetera aan specifieke eisen voldoen.

Het HKZ-keurmerk betekent dat de organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

In mei 2017 heeft De Velse GGZ het HKZ Kleine Organisaties-Keurmerk ontvangen.        

Kwaliteitsstatuut

De manier van werken binnen De Velse GGZ en hoe wij onze kwaliteit waarborgen staat beschreven in ons kwaliteitsstatuut, zoals goedgekeurd door ggzkwaliteitsstatuut.nl Deze is in te zien door hier te klikken (pdf).
Mocht u vragen hebben over het kwaliteitsstatuut van De Velse GGZ, dan beantwoorden wij die graag.