Jan Nederlof

Ik ben Jan Nederlof en ik ben psycholoog. Mijn affiniteit ligt bij het behandelen van (jong)volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek.

Bij een gezonde persoonlijkheid zijn we in staat om ons gedrag op een gewenste en voor onszelf gunstige manier aan te passen aan de wereld om ons heen. We hebben voldoende vertrouwen in onszelf en de ander, waardoor we tegen een stootje kunnen, maar ook steun en troost kunnen  vragen bij een ander als we dit nodig hebben. Wanneer we vastzitten in starre patronen, die ons steeds weer tegenwerken, en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek. Deze starre patronen worden meestal gekenmerkt door een zeer sterke mate van bepaalde persoonlijkheidseigenschappen, zoals jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme,  jezelf wegcijferen, enzovoort.

Persoonlijkheidsproblematiek is meestal al vanaf de vroege volwassenheid aanwezig, en manifesteert zich onder meer in relaties met anderen, zoals moeite om een gelijkwaardige relatie aan te gaan en vast te houden of intimiteit toe te laten. Dit kan leiden tot terugkerende problemen en teleurstellingen op belangrijke levensgebieden, zoals liefdesrelaties, gezin, werk, opleiding.

Terugkerende en al langer aanwezige gevoelens van somberheid, schuld, machteloosheid en  angst kunnen hun wortels hebben in onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Mijn behandeling is erop gericht om te leren herkennen waarom je bepaald gedrag vertoont, waarmee je jezelf zo tekort doet. We gaan op zoek naar verbanden tussen je huidige problemen en je levensgeschiedenis, en waarom je patronen zo hardnekkig zijn. Meestal zijn we ons daar niet of nauwelijks bewust van. Vaak spelen bepaalde beschermingsmechanismen een rol. Dat zijn patronen die je in je jeugd hebt aangeleerd om overeind te blijven en toen gunstig en noodzakelijk waren, maar later tegen je kunnen gaan werken. Samen ontdekken we welke achterliggende gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte, schuld, pijn- zorgen voor het in stand houden van deze patronen. Vervolgens leer je je oude bescherming tegen deze gevoelens op te geven, zodat er ruimte kan komen om bijvoorbeeld minder streng te worden voor jezelf, beter grenzen aan te kunnen geven en/of anderen dichterbij te kunnen laten komen en meer intimiteit toe te laten.

Achtergrondinformatie

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen.