Kosten en vergoedingen

Vergoeding Jeugdzorg

De gemeente vergoed de kosten voor de behandeling van kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar). Hiervoor hebben wij contracten met de gemeenten Heemskerk, Beverwijk (inclusief Wijk aan Zee), Velsen (inclusief IJmuiden, Driehuis, Santpoort Noord, Velsen-Zuid, Velsen-Noord, Spaarndammerpolder en Velserbroek) , Haarlem, Bloemendaal (inclusief Aerdenhout, Bennebroek, Bentvelt, Overveen en Vogelenzang), Heemstede en Zandvoort. De gemeente vergoed dus de behandeling als u kind in één van deze gemeentes is ingeschreven.

NOTA BENE: voor 2021 hebben de gemeentes Haarlem en Velsen een budgetplafond ingesteld. Het kan zijn dat we in de loop van 2021 tegen het probleem aanlopen, dat het budget op is. Wij zullen dat tijdig met de gemeenten bespreken.

Vergoeding / kosten volwassenen.

De S-GGZ zorg voor volwassenen wordt gereguleerd door de overheid (Nederlandse Zorg Autoriteit, NZA) i.s.m. de verzekeraars. Wij factureren onze behandelingen volgens de wettelijke WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) van de NZA. De tarieven voor Specialistische GGZ kunt u vinden op de website van de NZA.

Er wordt niet afgerekend per gesprek, maar per behandeling. Dit betekend dat als de behandeling langer duurt dan 365 dagen, we dus aan het eind van elk behandeljaar een factuur opstellen over het afgelopen jaar. Dit wordt vergoed uit uw ‘basisverzekering’ (NB dus niet door eventuele aanvullende verzekeringen).

Hierbij betaalt iedereen een eigen risico. Voor 2021 is dat € 385,- (verplichte eigen risico). Voor de kosten daarboven bepalen de voorwaarden van de basisverzekering en het contract de mate van vergoeding. Als uw zorgaanbieder:

  • een contract heeft met uw verzekeraar, wordt de hele behandeling verder vergoed.
  • géén contract heeft met uw verzekeraar, dan worden de kosten alleen volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft.
  • géén contract heeft, en u heeft géén restitutiepolis, worden de kosten gedeeltelijk vergoed (50-75% *)

* Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis en polisvoorwaarden, van de basisverzekering. Dit verschilt sterk van verzekeraar en polis. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van de vergoeding door de factuur naar de verzekeraar te sturen, en moet de factuur aan de behandelaar zelf voldoen. De verzekeraar keert de vergoeding uit naar de cliënt (patiënt), niet aan de zorgverlener (met uitzondering van DSW, ONVZ en Zilveren Kruis, met wie wij een contract hebben).

Let wel, het aandeel in de kosten dat door uw verzekering niet vergoed wordt, is voor uw eigen rekening.

NB Verzekeraars geven aan dat ze 75% vergoeden. Dat is niet correct; ze vergoeden 75% van het ‘marktconforme tarief’. Dit is een door hun bedachte term, waarbij ze een afslag hanteren van het NZA tarief.  De NZA tarieven zijn gebaseerd op de ‘gemiddelde kostprijs’ ; het door de verzekeraars bedachte term ‘marktconform’ is helemaal niet marktconform maar een ordinaire marketing truuk, bedoeld om onder het ‘hinderpaalbeginsel’ uit te komen (zie hier) . Bij De Velse GGZ hanteren wij de NZA tarieven; deze zijn niet voor niets gebaseerd op de gemiddelde kostprijs, welke dus éigenlijk écht marktconform is.

Contracten De Velse GGZ

De Velse GGZ heeft voor 2021 contract met: DSW zorgverzekeraar, Zilveren Kruis (waaronder De Friesland, FBTO en Interpolis), en ONVZ. Als u verzekerd bent bij een van deze verzekeraars of onderdelen daarvan, betekent dit dat alle kosten van de behandeling hier direct door de verzekering worden vergoed (buiten het verplichte eigen risico).

NB (29-07-2021:) Eerder berichtten wij dat er een probleem was met budgetplafond Zilveren Kruis (inclusief FBTO, Interpolis); dit is opgelost. Wij gaan z.s.m. de recent aangemelde cliënten uitnodigen en gaan ons best doen de wachttijd niet onnodig te laten oplopen.

Nog niet duidelijk? We kunnen een inschatting maken

Vooraf proberen we samen met u zo goed mogelijk in te schatten hoe groot het deel is wat u zelf moet bijbetalen. Niet verzekerd bij DSW zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, en ONVZ, en geen restitutiepolis? Wij bieden hierbij de mogelijkheid van gespreide betaling aan in het behandeltraject. Hiermee is dan op het moment dat u de rekening krijgt het eigen deel dan al geheel of grotendeels betaald, en komt u niet voor verrassingen te staan. Op het vragenformulier dat u bij aanmelding krijgt, kunt u aangeven wat u hierin wilt regelen.

Kosten bij No Show / afspraak tijdig afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van te voren af. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Tot 24 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten.

Bij een annulering of verplaatsing korter van 24 uur van tevoren zijn wij genoodzaakt u een bedrag van € 75,00 in rekening te brengen (NB natuurlijk niet als u op laatste moment moet afzeggen in geval van klachten met verdenking op Corona). Dit is een gedeelte van de door ons  gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Deze regeling geldt voor zowel volwassenen als kinderen.

U kunt een annulering doorgeven per telefoon, voicemail en email (023-743 4916 of secretariaat@develse-ggz.nl).

 

Als u de kosten vooraf wilt checken klik dan hier.