Kosten en vergoedingen

In de afgelopen jaren is er een wijziging in het stelsel van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland doorgevoerd. Deze beoogt passende zorg te bieden. Er zijn 4 soorten zorg te onderscheiden:

  1. Jeugdzorg tot 18 jaar: de gemeente organiseerd dit type zorg.
  2. Volwassenen met eenvoudige problemen: hulp via huisarts of ‘POH-GGZ’ (praktijkondersteuner huisarts GGZ; vaak een psycholoog)
  3. Idem, Matig ernstige problemen: Basis GGZ
  4. Idem, Complexere of ernstigere problemen: Gespecialiseerde GGZ.

De Velse GGZ is een instelling voor gespecialiseerde GGZ voor volwassenen (categorie 4) en voor kinderen en jeugd (categorie 1).

Vergoeding Jeugdzorg

De gemeente vergoed de kosten voor de behandeling van kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar). Hiervoor hebben wij contracten met de gemeenten Heemskerk, Beverwijk (inclusief Wijk aan Zee), Velsen (inclusief IJmuiden, Driehuis, Santpoort Noord, Velsen-Zuid, Velsen-Noord, Spaarndammerpolder en Velserbroek) , Haarlem, Bloemendaal (inclusief Aerdenhout, Bennebroek, Bentvelt, Overveen en Vogelenzang), Heemstede en Zandvoort. De gemeente vergoed dus de behandeling als u kind in één van deze gemeentes is ingeschreven . Als uw kind niet is ingeschreven, niet.

NOTA BENE: voor 2020 heeft gemeente Haarlem een budgetplafond ingesteld. Dit jaar kunnen wij daardoor geen cliënten (jeugd) uit de gemeente Haarlem hulp bieden. Vanaf 01-01-2021 weer wel.

Vergoeding / kosten volwassenen.

De S-GGZ zorg voor volwassenen wordt gereguleerd door de overheid (Nederlandse Zorg Autoriteit, NZA) i.s.m. de verzekeraars. Wij factureren onze behandelingen volgens de wettelijke WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) van de NZA. De tarieven voor Specialistische GGZ kunt u vinden op de website van de NZA.

Er wordt niet afgerekend per gesprek, maar per behandeling. Dit betekend dat als de behandeling langer duurt dan 365 dagen, we dus aan het eind van elk behandeljaar een factuur opstellen over het afgelopen jaar. De basisverzekering vergoed deze factuur (dus niet door eventuele aanvullende verzekeringen).

Iedereen betaalt natuurlijk sowieso een eigen risico. Voor 2020 is dat € 385,- (verplichte eigen risico). Voor de kosten daarboven bepalen de voorwaarden van de basisverzekering en het contract de mate van vergoeding. Als uw zorgaanbieder:

  • een contract heeft met uw verzekeraar, wordt de hele behandeling verder vergoed.
  • géén contract heeft met uw verzekeraar, dan worden de kosten alleen volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft.
  • géén contract heeft, en u heeft géén restitutiepolis, worden de kosten gedeeltelijk vergoed (50-75% *)

* Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis en polisvoorwaarden, van de basisverzekering. Dit verschilt sterk van verzekeraar en polis. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van de vergoeding door de factuur naar de verzekeraar te sturen, en moet de factuur aan de behandelaar zelf voldoen. De verzekeraar keert de vergoeding uit naar de cliënt (patiënt), niet aan de zorgverlener (met uitzondering van Zilveren Kruis, met wie wij een betaalovereenkomst hebben).

Let wel, het aandeel in de kosten dat door uw verzekering niet vergoed wordt, is voor uw eigen rekening.

Contracten De Velse GGZ

De Velse GGZ heeft voor 2020 alleen een contract met DSW zorgverzekeraar. Als u verzekerd bent bij DSW, betekent dit dat de kosten van de behandeling hier direct door de verzekering worden vergoed, en u dus geen eigen bijdrage zal hoeven te betalen (buiten het verplichte eigen risico).

Nog niet duidelijk? We kunnen een inschatting maken

Vooraf proberen we samen met u zo goed mogelijk in te schatten hoe groot het deel is wat u zelf moet bijbetalen. Wij bieden hierbij de mogelijkheid van gespreide betaling aan in het behandeltraject. Hiermee is dan op het moment dat u de rekening krijgt het eigen deel dan al geheel of grotendeels betaald, en komt u niet voor verrassingen te staan. Op het vragenformulier dat u bij aanmelding krijgt, kunt u aangeven wat u hierin wilt regelen.

Voor contractjaar 2021

Voor 2021 heeft De Velse GGZ een contract bij DSW. Bij Achmea/ZK, VGZ, ONVZ, CZ, Caresq en Zorg en Zekerheid zijn contracten in aanvraag. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

 

Als u de kosten vooraf wilt checken klik dan hier.