Kosten en vergoedingen

In de afgelopen jaren is er een wijziging in het stelsel van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland doorgevoerd. Deze beoogt passende zorg te bieden. Er zijn 4 soorten zorg te onderscheiden:

  1. Jeugdzorg tot 18 jaar: deze wordt via gemeente georganiseerd.
  2. Volwassenen met eenvoudige problemen: hulp via huisarts of ‘POH-GGZ’ (praktijkondersteuner huisarts GGZ; vaak een psycholoog)
  3. Idem, Matig ernstige problemen: Basis GGZ
  4. Idem, Complexere of ernstigere problemen: Gespecialiseerde GGZ.

De Velse GGZ is een instelling voor gespecialiseerde GGZ voor volwassenen en kinderen.

De kosten voor de behandeling van kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) wordt vergoed door de gemeente. Wij hebben contracten met de gemeente Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Als u kind niet in één van deze gemeentes is ingeschreven wordt de behandeling niet vergoed.

Voor volwassenen bestaat binnen de GGZ onderscheid tussen gecontracteerde – en ongecontracteerde zorg. Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt heeft geen kosten aan de behandeling (behalve de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar).

De Velse GGZ een contract met DSW zorgverzekeraar. Dat betekent dat als u een verzekering heeft bij DSW dat de kosten van de behandeling hier dan direct door de verzekering worden vergoed en er geen eigen bijdrage betaald zal hoeven worden.

 

 

Bij ongecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met een bepaalde verzekeraar. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis en polisvoorwaarden, van de basisverzekering. Dit verschilt sterk van verzekeraar en polis. De cliënt is hierbij zelf verantwoordelijk voor het regelen van de vergoeding door de factuur naar de verzekeraar te sturen, en moet de factuur aan de behandelaar zelf voldoen. De verzekeraar keert de vergoeding uit naar de cliënt (patiënt), niet aan de zorgverlener.

Hetgeen uw verzekeraar vergoedt hangt af van uw type polis (restitutiepolis, basis- of naturapolis, budgetpolis). Bij een restitutiepolis wordt in de meeste gevallen 90-100% van de kosten vergoed.  Wanneer u een naturapolis heeft ligt dit percentage een stuk lager, namelijk meestal tussen de 60 en 80% van de kosten; budgetpolissen geven meestal het minst vergoeding bij ongecontracteerde zorg. Let wel, het aandeel in de kosten dat uw verzekering niet vergoedt is voor eigen rekening.

Vooraf proberen we samen met u zo goed mogelijk in te schatten hoe groot het deel is wat u zelf moet bijbetalen. Wij bieden hierbij de mogelijkheid van gespreide betaling aan in het behandeltraject. Hiermee is dan op het moment dat u de rekening krijgt het eigen deel dan al geheel of grotendeels betaald, en komt u niet voor verrassingen te staan. Op het vragenformulier dat u bij aanmelding krijgt, kunt u aangeven wat u hierin wilt regelen.

 

Als u de kosten vooraf wilt checken klik dan hier.