Kosten en vergoedingen

Vergoeding Jeugdzorg

De gemeente vergoedt de kosten voor de behandeling van kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar). Hiervoor hebben wij contracten met de gemeenten Heemskerk, Beverwijk (inclusief Wijk aan Zee), Velsen (inclusief IJmuiden, Driehuis, Santpoort, Velsen-Zuid, Velsen-Noord, Spaarndammerpolder en Velserbroek), Haarlem, Bloemendaal (inclusief Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Overveen en Vogelenzang), Heemstede en Zandvoort. De gemeente vergoedt dus de behandeling als uw kind in één van deze gemeentes is ingeschreven.

Vergoeding / kosten volwassenen

De Geestelijke Gezondheidszorg voor volwassenen wordt gereguleerd door de overheid (Nederlandse Zorg Autoriteit, NZA) i.s.m. de verzekeraars. Wij factureren onze behandelingen volgens de wettelijke WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) van de NZA. De tarieven voor Specialistische GGZ kunt u vinden op de website van de NZA.

Kosten voor de zorg worden vergoed uit uw ‘basisverzekering’ (NB; dus niet door eventuele aanvullende verzekeringen).

Hierbij betaalt iedereen een eigen risico. Voor 2023 is dat € 385,- (verplichte eigen risico). Voor de kosten daarboven bepalen de voorwaarden van de basisverzekering en het contract de mate van vergoeding. Als uw zorgaanbieder:

  • een contract heeft met uw verzekeraar, wordt de hele behandeling verder vergoed
  • géén contract heeft met uw verzekeraar, dan worden de kosten alleen volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft (NB; sommige polissen hebben restricties)
  • géén contract heeft, en u heeft géén restitutiepolis, worden de kosten gedeeltelijk vergoed (50-75% *)

* Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis en polisvoorwaarden van de basisverzekering. Dit verschilt sterk per verzekeraar en polis. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van de vergoeding, door de factuur naar de verzekeraar te sturen, u dient zelf de factuur aan Infomedics te voldoen. De verzekeraar keert de vergoeding uit naar de cliënt, niet aan de zorgverlener (met uitzondering van verzekeraars met wie wij een contract hebben, zie hier).

Let wel, het aandeel in de kosten dat door uw verzekering niet vergoed wordt, is voor uw eigen rekening.

NB; Verzekeraars geven vaak aan dat ze 75% vergoeden. Dat is vaak niet correct; ze vergoeden 75% van het ‘marktconforme tarief’. Dit is een door hun bedachte term, waarbij ze een afslag hanteren van het NZA tarief.  De NZA tarieven zijn gebaseerd op de ‘gemiddelde kostprijs’; het door de verzekeraars bedachte term ‘marktconform’ is helemaal niet marktconform maar een manier om onder het ‘hinderpaalbeginsel’ uit te komen (zie hier) . Bij De Velse GGZ hanteren wij de NZA tarieven; deze zijn niet voor niets gebaseerd op de gemiddelde kostprijs, welke dus éigenlijk écht marktconform is.

Contracten De Velse GGZ

De Velse GGZ heeft voor 2023 een contract met:

  • DSW zorgverzekeraar (inclusief StadHolland)

Als u verzekerd bent bij deze verzekeraar of onderdelen daarvan, betekent dit dat alle kosten van de behandeling hier direct door de verzekering worden vergoed (buiten het verplichte eigen risico).

Zorgprestatiemodel

Per 01-01-2022 vervangt het ZorgPrestatiemodel het oude ‘DBC model’. Voor meer informatie zie hier. Wij doen ons best om u via de website op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Nog niet duidelijk? We kunnen een inschatting maken

Vooraf proberen we samen met u zo goed mogelijk in te schatten hoe groot het deel is wat u zelf moet bijbetalen. Niet verzekerd bij DSW, en geen restitutiepolis? Wij bieden hierbij de mogelijkheid van gespreide betaling aan in het behandeltraject. Hiermee is dan op het moment dat u de rekening krijgt het eigen deel dan al geheel of grotendeels betaald, en komt u niet voor verrassingen te staan. Op het vragenformulier dat u bij aanmelding krijgt, kunt u aangeven wat u hierin wilt regelen.

Kosten bij No Show / afspraak tijdig afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van te voren af. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Tot 24 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten.

Bij een annulering of verplaatsing korter dan 24 uur van tevoren zijn wij genoodzaakt u een bedrag van € 75,00 in rekening te brengen (NB; niet als u op laatste moment moet afzeggen in geval van klachten met verdenking op Corona). Dit is een gedeelte van de door ons gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Deze regeling geldt voor zowel volwassenen als voor kinderen.

U kunt een annulering doorgeven per telefoon, voicemail en email (023-743 4916 of secretariaat@develse-ggz.nl).

 

Als u de kosten vooraf wilt checken klik dan hier.