Voor wie

Bij de Velse GGZ zien wij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Bij de intake bekijken wij samen met het gezin aan de hand van de hulpvraag wat wij gaan inzetten.

Als er nog onduidelijk is hoe de klachten verklaard kunnen worden of als er een vermoeden is van een ontwikkelingsstoornis (ADHD of autisme), dan zetten wij een diagnostiektraject in om hier een antwoord op te vinden.

Als er behoefte is aan behandeling, bijvoorbeeld omdat je minder somber wilt zijn, omdat je veel ingrijpende dingen hebt meegemaakt of vaak heel boos bent of heel veel aan het piekeren bent, dan bieden wij in de meeste gevallen een behandeling aan. Het kan zijn dat we een behandeling voor jou alleen aanbieden, maar vaak gaat dit samen met een behandeling voor je ouders/verzorgers, gesprekken voor jullie samen, gesprekken met of op school of gesprekken met meerdere of andere belangrijke personen om jou  heen. Mogelijke behandelingen die wij inzetten zijn: EMDR, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, ACT, schrijftherapie, systeemtherapie, ouderbegeleiding/mediatietherapie, farmacotherapie (medicatie), mindfulness. Sommige van deze behandelingen bieden wij ook aan in groepsverband.

Elke drie maanden evalueren wij de behandeling met elkaar om te onderzoeken of de behandeldoelen behaald zijn en hoe nu verder.

Wij bieden geen behandeling bij:

  • Acute onveiligheid
  • Eetstoornissen
  • Psychose
  • LVB (IQ <80)