Voor wie

De Velse GGZ biedt haar specialistische zorg aan op ambulante wijze via behandelingen in de praktijk. Binnen het team kunnen alle leeftijden boven 6 jaar worden gezien, er wordt dan ook zowel via de zorgverzekeringswet als de Jeugdwet zorg verleend. Wij richten ons hierbij op mensen met ernstige stoornissen in psychische functies gerelateerd aan:

 • Stemmingsstoornissen
 • Angst en dwangstoornissen
 • Stressstoornissen (enkelvoudig maar ook complexe PTSS)
 • Syndromen van Medisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autisme)
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychische stoornissen in relatie tot neurologisch letsel (o.a. NAH)

Voor onze behandelingen richten wij ons in principe op de cliënten afkomstig uit de gemeente Velsen en op aanvraag/doorverwijzing de ring om deze gemeente heen. Om wachttijden niet te ver op te laten lopen én omdat wij dit therapeutisch niet wenselijk vinden, zullen cliënten buiten deze regio alleen worden aangenomen wanneer hier duidelijke aanleiding voor is en na voorafgaand overleg in het multidisciplinair team.

Voor wie niet

Omdat De Velse GGZ een kleinschalige zorgorganisatie is die geen capaciteit heeft voor crisisopname zijn wij niet in staat om aan alle zorgvragen tegemoet te komen. De praktijk richt zich specifiek niet op:

 • Mensen met stoornissen in psychische functies gerelateerd aan
  – Middelenmisbruik
  – Eetstoornissen
  – Psychotische stoornissen
  – Neurodegeneratieve aandoeningen (dementie)
  – (Vermoeden van of bevestigd na psychodiagnostiek) verstandelijke beperking (IQ < 80)
 • Mensen met zodanige stoornissen in psychische functies dat behandeling en begeleiding een 24-uurs beschikbaarheid vragen
 • Mensen met zodanige stoornissen in gedrag dat behandeling of begeleiding een specifiek veiligheidskader vraagt (forensische psychiatrie)