Voor wie

Binnen de Velse GGZ bieden wij met een enthousiast en deskundig team een breed aanbod van ambulante zorg bij een scala van psychische stoornissen. Binnen het team worden kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen behandeld, zowel via de zorgverzekeringswet als de Jeugdwet. Wij richten ons hierbij op mensen met ernstige stoornissen in psychische functies gerelateerd aan:

 • Stemmingsstoornissen
 • Angst en dwangstoornissen
 • Stressstoornissen (enkelvoudig maar ook complexe PTSS*)
 • Syndromen van medisch onverklaarbare klachten (SOLK)*
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autisme*(voornamelijk bij kinderen)
 • Persoonlijkheidsproblematiek*
 • Psychische stoornissen in relatie tot neurologisch letsel (o.a. NAH)*

* Afhankelijk van complexiteit / crisisgevoeligheid; het kan aangewezen zijn (direct) te verwijzen naar meer specialistische behandelinstellingen die meer gerichte en intensievere behandeltrajecten aanbieden. Daarvan kan onder andere sprake zijn bij *autisme, ADHD, SOLK en NAH*. Een en ander vindt plaats in overleg met de cliënt en de verwijzer.
Binnen de Velse GGZ richten wij ons in principe op cliënten uit de gemeente Velsen en op aanvraag of doorverwijzing op cliënten vanuit de ring om de gemeente Velsen heen. Wij doen ons best de wachttijd voor behandeling niet te hoog te laten oplopen omdat wij dit onwenselijk vinden. Om die reden worden cliënten van buiten de regio alleen aangenomen wanneer hier een duidelijke aanleiding voor is en hierover vooraf overleg heeft plaatsgevonden binnen ons multidisciplinaire team.

Voor wie is behandeling bij De Velse GGZ niet mogelijk?

De Velse GGZ is een kleinschalige organisatie die niet beschikt over capaciteit voor crisisopname. Wij zijn dan ook niet in staat om aan alle zorgvragen tegemoet te komen. De Velse GGZ richt zich specifiek niet op:

 • Verslavingsproblematiek
 • Eetstoornissen
 • Psychotische stoornissen
 • Neurodegeneratieve aandoeningen (dementie)
 • (vermoeden van of bevestigde) Verstandelijke beperking (IQ<80)
 • Kinderen van 0 – 6 jaar
 • Cliënten met een zodanige stoornis dat 24-uurs begeleiding vereist is
 • Cliënten bij wie behandeling een specifiek veiligheidskader vereist (forensische psychiatrie)
 • Psychiatrische zorg aan huis