Onze visie

De Velse GGZ is een zorginstelling die zich ten doel stelt behandeling te bieden aan cliënten die te maken hebben met ernstige en/of complexe stoornissen in psychische functies. Wij gaan ervan uit dat deze stoornissen per definitie een multicausale oorsprong hebben en daarom ook vragen om een multidisciplinaire aanpak bij diagnostiek en behandeling. De rol van de geest, het lichaam en (sociale) omstandigheden komen samenhangend aan bod binnen een praktijk die naast regiebehandelaars onder andere therapeuten (zoals psychomotorische therapeuten) en psychologen inzet. Kernwaarden hierin zijn:

  • Deskundig
  • Betrokken
  • Integer

Met aandacht de juiste zorg