Huisarts in opleiding

Per 1 september is er een huisarts in opleiding werkzaam bij De Velse GGZ.

Wat is een HAIO ?
Een HAIO (Huisarts in opleiding) is een afgestudeerd arts, in opleiding tot huisarts. Deze opleiding duurt 3 jaar waarbinnen ook stages gelopen worden zoals in onze instelling. De HAIO kan zelfstandig diagnose gesprekken voeren en medicatieconsulten doen. Hij/zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts (bij ons: de psychiaters Joost Mertens en Victoria Balázs). Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met uw behandelaar en dat deze bereikbaar is tijdens een consultatie. De HAIO blijft 3 maanden in de instelling werken.

Waarom een HAIO in onze praktijk ?
Wij geloven dat de Velse GGZ, met een diverse cliëntengroep, voor een HAIO een inspirerende en leerzame omgeving is om het vak te leren.

Praktisch
De HAIO heeft inzage in uw dossier. Vanzelfsprekend gelden bij de HAIO ook de regels van het beroepsgeheim. Bij de HAIO gelden dezelfde tarieven als bij de andere behandelaars, gezien hij/zij met de getuigschriften van de praktijkopleider werkt en over volledige erkenning beschikt als volleerd arts.