Algemene
Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van De Velse GGZ zijn in werking getreden per 1 januari 2017

Inleiding

Als u zorg krijgt van een zorginstelling zoals De Velse GGZ, maakt u  met deze instelling afspraken over de zorg. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf in de instelling.
In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar de zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

GGZ Nederland

De leveringsvoorwaarden van De Velse GGZ komen voort uit de Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en Landelijk Platform GGZ in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 juli 2012. De Velse GGZ neemt deze algemene voorwaarden in zijn geheel en onveranderd over voor zover deze betrekking hebben op de ambulante zorg.