Hoe informatie wordt bewaard

Algemeen

Bij De Velse GGZ bewaren wij alle gegevens van en over u in uw medisch dossier.  Ons dossier is een ‘electronisch patientendossier’ (EDP), geleverd door de firma Zilos. Dit dossier voldoet aan de veiligheidsnorm NEN 7150. Voor uitgebreidere informatie over privacy en ons EPD verwijzen wij naar de website van Zilos.

Zo zorgen wij goed voor de bescherming van uw gegevens. Uw gegevens geven wij nooit aan derden, tenzij u in een specifiek geval (verzoek van een andere arts, bijvoorbeeld) daar zelf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het sturen van een bericht naar de huisarts / verwijzer. Bij vervolginformatie vragen wij steeds opnieuw uw toestemming. Natuurlijk vragen wij sowieso altijd uw toestemming voor informatieverstrekking aan anderen dan uw huisarts.

E-mails

Wij gebruiken de service ‘Zorgmail‘ voor het versturen van e-mails met een vertrouwelijke inhoud. U krijgt dan een bericht dat er een mail is gestuurd die u op een beveiligde website kunt inzien. Berichtenverkeer wordt in het dossier opgeslagen en verder vernietigd.

Nota, verzekeraars, DIS

Als we een nota maken, staat daar best veel informatie op, onder andere de code voor het zorgtraject en ook de verschillende elementen waaruit de behandeling heeft bestaan. Wij zijn wettelijke verplicht deze informatie aan te leveren. Ook moeten wij informatie over het DBC traject aanleveren aan het landelijk DBC Informatiesysteem (zie hiervoor DBC). U kunt er voor kiezen dit niet te willen, dan vragen wij u een privacyverklaring te ondertekenen. Als u dit wilt, kunt u dit zelf aangeven bij uw (regie-)behandelaar.

ROM

Om kwaliteit van zorg inzichtelijk en meer meetbaar te maken, is enige jaren geleden het systeem van ‘ROM’ (Routine Outcome Monitoring) bedacht. Hiermee proberen we de kwaliteit en voortgang van behandeling te meten met gestandaardiseerde vragenlijsten. In de ‘De Velse GGZ’ / ‘Praktijk voor Psychiatrie’ gebruiken we hiervoor de SQ-48 vragenlijst en de CQ-i meetlijst (na afloop van de behandeling). Het meten en bespreken van de behandeling is natuurlijk een goed idee.

In ‘De Velse GGZ’ gaan we door met ROM in het kader van uw behandeling. We gebruiken enerzijds een standaard instrument (SQ-48, een algemene klachtenlijst, en de CQ-i, een algemene lijst over de kwaliteit van zorg), soms ook een specifieke vragenlijst. U kunt deze elektronisch invullen (wij gebruiken hiervoor het systeem ‘Embloom’). Embloom is eveneens beveiligd conform NEN 7150, zie Embloom. Natuurlijk legt uw behandelaar in dat geval de indicatie van de test uit en bespreekt dit met u. Dit wordt vastgelegd in het dossier. Door de vragenlijst in te vullen, geeft u toestemming om de informatie te gebruiken binnen uw behandeling.

ROM en Benchmark

Vanaf 1 januari 2017 was elke zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg verplicht om deze ROM gegevens uit uw dossier te delen met de Stichting Benchmark GGZ (SBG), een door de zorgverzekeraars betaalde stichting. Het doel hiervan was om organisaties te vergelijken op basis van kwaliteitsindicatoren. Op grond van privacy wetgeving is dit gestaakt. Recent is AKWA GGZ opgericht. Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Deze heeft een nieuwe opdracht om te kijken naar kwaliteit.

.