Hoe informatie wordt bewaard

Algemeen

Gegevens van en over u worden bij ons bewaard in uw medisch dossier.  Ons dossier is een ‘electronisch patientendossier’, geleverd door de firma Zilos. Dit dossier voldoet aan de veiligheidsnorm NEN 7150. Voor een uitgebreide informatie over privacy en dit EPD verwijs ik naar de website van Zilos.

Uw gegevens in dit dossier zijn daarmee goed beschermd en mogen nooit aan derden worden gegeven, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Wij vragen bij aanvang uw toestemming voor het sturen van een bericht naar de huisarts / verwijzer. Bij vervolginformatie vragen wij steeds uw toestemming. Voor informatieverstrekking aan anderen dan uw huisarts wordt sowieso altijd vooraf uw toestemming gevraagd.

E-mails

E-mails met een vertrouwelijke inhoud worden verstuurd met ‘zorgmail’. U krijgt dan een bericht dat er een mail is gestuurd die u op een beveiligde website kunt inzien. Berichtenverkeer wordt in het dossier opgeslagen en verder vernietigd.

Nota, verzekeraars, DIS

Als we een nota maken, staat daar best veel informatie op, onder andere de code voor het zorgtraject en ook de verschillende elementen waaruit de behandeling heeft bestaan. Er is een wettelijke plicht deze informatie aan te leveren. Ook moeten wij informatie over het DBC traject aanleveren aan het landelijk DBC Informatiesysteem (zie hiervoor https://www.dbcinformatiesysteem.nl/over/wat-en-waarom-dis). U kunt er voor kiezen dit niet te willen, dan vragen wij u een privacyverklaring te ondertekenen. Als u dit wilt, kunt u dit zelf aangeven bij uw (regie-)behandelaar.

ROM

Om kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken en meer meetbaar, is enige jaren geleden het systeem van ‘ROM’ (Routine Outcome Monitoring) bedacht. Hierbij proberen we de kwaliteit en voortgang van behandeling te meten met gestandaardiseerde vragenlijsten. In de ‘De Velse GGZ’ / ‘Praktijk voor Psychiatrie’ gebruiken we hiervoor de SQ-48 vragenlijst en de CQ-i meetlijst (na afloop van de behandeling). Het meten en bespreken van de behandeling is natuurlijk een goed idee.

In ‘De Velse GGZ’ / ‘Praktijk voor Psychiatrie’ gaan we door met ROM in het kader van uw behandeling. We gebruiken enerzijds een standaard instrument (SQ-48, een algemene klachtenlijst, en de CQ-i, een algemene lijst over de kwaliteit van zorg), soms ook een specifieke vragenlijst. Deze kunt u electronisch invullen (wij gebruiken hiervoor dhet systeem ‘Telepsy’). Natuurlijk legt uw behandelaar in dat geval de indicatie van de test uit en bespreekt dit met u. Dit wordt vastgelegd in het dossier. Door de vragenlijst in te vullen, geeft u toestemming om de informatie te gebruiken binnen uw behandeling.

ROM en Benchmark

Vanaf 1 januari 2017 was elke zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg verplicht om deze ROM gegevens uit uw dossier te delen met de Stichting Benchmark GGZ (SBG), een door de zorgverzekeraars betaalde stichting. Doel hiervan was om organisaties te vergelijken op basis van kwaliteitsindicatoren. Op grond van privacy wetgeving is dit gestaakt. Recent is AKWA GGZ opgericht. Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Deze heeft een nieuwe opdracht om te kijken naar kwaliteit.

Op dit moment leveren wij géén informatie betreffende ROM aan, noch aan SBG, noch aan AKWA.