Informatie over informatie verzamelen

Met deze vreemde kop wil ik, namens alle behandelaren binnen ‘De Velse GGZ’ / ‘Praktijk voor Psychiatrie’ uw aandacht vragen voor een belangrijk element, namelijk welke informatie wij door mogen of moeten geven aan verzekeraar of overheid.

Algemeen

Gegevens van en over u worden bij ons bewaard in uw medisch dossier. Deze gegevens zijn beschermd en mogen niet aan derden worden gegeven, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Wij vragen bij aanvang uw toestemming voor het sturen van een bericht naar de huisarts, en voor informatieverstrekking aan wie dan ook wordt zeker uw toestemming gevraagd.

Nota, verzekeraars, DIS

Als we een nota maken, staat daar best veel informatie op, onder andere de code voor het zorgtraject en ook de verschillende elementen waaruit de behandeling heeft bestaan. Er is een wettelijke plicht deze informatie aan te leveren. Ook moeten wij informatie over het DBC traject aanleveren aan het landelijk DBC Informatiesysteem (zie hiervoor https://www.dbcinformatiesysteem.nl/over/wat-en-waarom-dis).

ROM

Om kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken en meer meetbaar, is enige jaren geleden het systeem van ‘ROM’ (Routine Outcome Monitoring) bedacht. Hierbij proberen we de kwaliteit en voortgang van behandeling te meten met gestandaardiseerde vragenlijsten. In de ‘De Velse GGZ’ / ‘Praktijk voor Psychiatrie’ gebruiken we hiervoor de SQ-48 vragenlijst en de CQ-i meetlijst (na afloop van de behandeling). Het meten en bespreken van de behandeling is natuurlijk een goed idee.

In ‘De Velse GGZ’ / ‘Praktijk voor Psychiatrie’ gaan we door met ROM in het kader van uw behandeling. We gebruiken enerzijds een standaard instrument (SQ-48, een algemene klachtenlijst, en de CQ-i, een algemene lijst over de kwaliteit van zorg), soms ook een specifieke vragenlijst. Natuurlijk legt uw behandelaar in dat geval de indicatie van de test uit en bespreekt dit met u. Dit wordt vastgelegd in het dossier. Door de vragenlijst in te vullen, geeft u toestemming om de informatie te gebruiken binnen uw behandeling.

ROM en Benchmark

Sinds 1 januari 2017 is elke zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg verplicht om deze ROM gegevens uit uw dossier te delen met de Stichting Benchmark GGZ (SBG), een door de zorgverzekeraars betaalde stichting. Naast deze informatie wordt ook uw geboortejaar, leefsituatie, diagnose, geslacht, postcodecijfers, BSN nummer en opleidingsniveau doorgegeven. Volgens de zorgverzekeraars zijn deze gegevens nodig om de kwaliteit van de zorg te evalueren.

Er is veel discussie of het zo gebruiken wel kan. Ook over de privacy is discussie. De gegevens worden weliswaar gepseudo-anonimiseerd en zouden daardoor niet herleidbaar zijn tot uw persoon. Deskundigen geven aan dat door koppeling aan bijvoorbeeld gegevens van de zorgverzekeraar deze vertrouwelijke informatie wel tot uw persoon is te herleiden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs verklaard dat deze gegevensverzameling dan niet zo maar kan zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Dit is tot op heden (01-05-2017) niet gevraagd, vanwege de wettelijke plicht.

Toestemming

Wij willen u alsnog in de gelegenheid stellen om zich uit te spreken voor of tegen het geven van informatie

  • Van de ROM aan SBG: dit zal géén consequenties hebben voor uw verzekeraar, want dat wordt niet gemeld.
  • Gegevens op de nota/ aan DIS: indien u géén toestemming geeft, komen op uw nota veel minder gegevens. Uw nota wordt opgestuurd samen met de door u getekende ‘privacy verklaring’. Dit zou geen gevolgen moeten hebben voor de vergoeding van de kosten, maar dit kunnen wij niet garanderen (als uw verzekeraar zich niet aan vergoeding houdt, kunt u wel een klacht hierover indienen; de verzekeraar zou namelijk wél moeten vergoeden volgens de huidige afspraken).

U kunt nu het volgende doen: Door de link naar ons toestemmingsformulier te klikken kunt u het downloaden en invullen. Als u het ondertekend aan ons geeft nemen wij het op in uw dossier.