Welkom
bij De Velse GGZ

De Velse GGZ is een kleine zorginstelling. Wij bieden specialistische zorg voor uiteenlopende psychische problemen, waaronder ADHD, stemmings- en stressstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

In onze visie liggen aan psychische problemen per definitie meerdere oorzaken aan ten grondslag (multi causaal). Een juiste diagnose en aanpak vraagt daarom vaak een multidisciplinaire benadering.

We zijn een klein en hecht team. In onze behandelingen komen de rol van de geest, het lichaam en sociale omstandigheden steeds samenhangend aan bod. Hierbij werken wij vanuit de kernwaarden “deskundig, betrokken en integer”. Met aandacht de juiste zorg.

Sinds 2018 biedt De Velse GGZ ook (gespecialiseerde) jeugdzorg. We hebben contracten met nagenoeg alle gemeenten in Kennemerland.

Voor volwassenen heeft De Velse GGZ alleen een contract met DSW/Stad Holland. Voor verdere informatie, klik hier.

De Velse GGZ is gevestigd in Velserbroek.

In verband met het Corona virus nemen wij deze maatregelen:

Vanaf 16-03 volgen wij de richtlijnen en adviezen t.a.v. ‘sociale afstand’:
 • Wij bekijken samen met u welke contactvorm voor uw behandeling het beste is. Op ons praktijkadres als het nodig is, via de telefoon of door middel van beeldbellen als het kan. Klik hier voor meer informatie over het videobellen.
 • Doordat medewerkers deels thuis werken, kan het zijn dat we afspraken naar een andere dag moeten verzetten;
 • Bij afspraken op het praktijkadres nemen we bekende regels in acht:
  • Kom in principe alleen
  • We trachten gebruik van wachtkamer te voorkomen; ook door afspraken liefst niet gelijktijdig te laten beginnen of eindigen.
  • Geen handen schudden, afstand bewaren
  • Gebruik toiletten alleen voor personeel
  • Geen eigen gebruik van koffie/thee
 • Er zijn extra hygiënische producten op de praktijk aanwezig.


In geval u zelf griep- of hoestklachten heeft:
 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Als u een afspraak afbelt, maken wij met u een telefonische afspraak voor contact
 • Er worden geen kosten berekend voor afbellen afspraak i.v.m. corona situatie.

Wilt u als u de praktijk bezoekt:
 • De handen regelmatig met water en zeep wassen / bij binnenkomst is er een dispenser voor handalcohol, verplicht te gebruiken.
 • Raak zo min mogelijk leuningen en deurknoppen aan (deze worden meerdere keren per dag schoon gemaakt)
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • houd afstand!
 • Eveneens svp geen gebruik maken van koffie- of thee faciliteiten.

Kwaliteit

Met ons team willen we zorg van goede kwaliteit leveren. Regelmatig vragen wij om een (anonieme) beoordeling met de CQ-i GGZ, waarin gevraagd wordt op welke punten cliënten goede ervaringen hebben).


In 2018 hebben 30 clienten de vragenlijst ingevuld, in 2019 81 (75%). Wij  kregen in 2018 en in 2019 als algemeen rapportcijfer een 8,4.


Bij algemene opmerkingen werd aangeven:

“Erg betrokken de behandelaars en nemen de tijd die nodig is voor je. Mag altijd met vragen bij ze terecht! Heel blij met de behandeling!”

“Ik ondervind een respectvolle benadering vanuit de behandelaar(s).”

“Is erg blij dat ik in één gebouw twee mensen heb die mij goed helpen.”

“Het beste wat mij in 2019 is overkomen”

THERAPIEËN

Bij De Velse GGZ werken we met (een combinatie van) verschillende therapieën voor een zo efficiënt mogelijk, maar gedegen traject. Hierbij gaan wij uit van de behandelrichtlijnen en laatste inzichten.

Naast farmacotherapie (medicijnen) wordt Cognitieve Gedragstherapie (CGT) aangeboden, SFT (schematherapie) en/of EMDR in geval bij trauma. Ook kan op indicatie gekozen worden voor inzichtgevende psychodynamische psychotherape. Hierbij wordt dit altijd samen met u in een ‘behandelplan’ vastgelegd, dat uw therapeut geregeld met u evalueert.