Welkom
bij De Velse GGZ

De Velse GGZ is een kleine zorginstelling. Wij bieden specialistische zorg voor uiteenlopende psychische problemen, waaronder ADHD, stemmings- en stressstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

In onze visie liggen aan psychische problemen per definitie meerdere oorzaken aan ten grondslag (multi causaal). Een juiste diagnose en aanpak vraagt daarom vaak een multidisciplinaire benadering.

We zijn een klein en hecht team. In onze behandelingen komen de rol van de geest, het lichaam en sociale omstandigheden steeds samenhangend aan bod. Hierbij werken wij vanuit de kernwaarden “deskundig, betrokken en integer”. Met aandacht de juiste zorg.

Intake en behandeling is op dit moment wel mogelijk voor volwassenen, er is een wachtlijst van 12-14 weken behalve indien verzekerd bij Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, De Friesland zorgverzekeraar, Aevitae en Avéro Achmea). Niet verzekerd bij Zilveren Kruis? Klik hier voor aanmelding.
(bijgewerkt 18 nov. 2022)

Intake en behandeling is op dit moment niet direct mogelijk voor volwassenen met een verzekering bij Zilveren Kruis; er is een wachtlijst vanwege het zorgplafond.
Hieronder vallen ook de verzekeringen van Interpolis, FBTO, De Friesland zorgverzekeraar, Aevitae en Avéro Achmea.
Afhankelijk van de doorstroom kunnen wij vanaf januari weer nieuwe aanmeldingen verwerken.

Sinds 2018 biedt De Velse GGZ ook (gespecialiseerde) jeugdzorg. We hebben contracten met nagenoeg alle gemeenten in Kennemerland.

Voor volwassenen heeft De Velse GGZ contracten met verschillende verzekeraars. Voor verdere informatie, klik hier.

De Velse GGZ is gevestigd in Velserbroek.

Omdat wij ook ‘kwetsbare’ patiënten zien, verzoeken wij onze patiënten om te blijven letten op afstand en handhygiëne
In geval u zelf griep- of hoestklachten heeft, kom DAN niet:
  • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
  • Als u een afspraak afbelt, maken wij met u een telefonische afspraak voor contact
  • Er worden geen kosten berekend voor afbellen afspraak i.v.m. corona situatie

Wilt u als u de praktijk bezoekt:
  • Bij binnenkomst uw handen reinigen met de automatische dispenser voor handalcohol, verplicht te gebruiken
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Geen handen schudden
  • Houd afstand!

Kwaliteit

Met ons team willen we zorg van goede kwaliteit leveren. Regelmatig vragen wij om een (anonieme) beoordeling met de CQ-i GGZ, waarin gevraagd wordt op welke punten cliënten goede ervaringen hebben).


In 2019 hebben 75 van de 98 clienten de vragenlijst ingevuld (75%), in 2021 73 van de 105 (70%).

Wij  kregen in 2020 als algemeen rapportcijfer een 8,5.en in 2021 een 8,6


Bij algemene opmerkingen werd aangeven:

“Ik ondervind een respectvolle benadering vanuit de behandelaar(s).”

“Is erg blij dat ik in één gebouw twee mensen heb die mij goed helpen.”

“Ik ben heel erg dankbaar voor de zorg en aandacht die ik van mijn behandelaars heb gekregen.”
“Ik kwam moedeloos en zonder uitzicht binnen en heb nu de energie om verder aan mezelf te werken.”

THERAPIEËN

Bij De Velse GGZ werken we met (een combinatie van) verschillende therapieën voor een zo efficiënt mogelijk, maar gedegen traject. Hierbij gaan wij uit van de behandelrichtlijnen en laatste inzichten.

Naast farmacotherapie (medicijnen) wordt Cognitieve Gedragstherapie (CGT) aangeboden, SFT (schematherapie) en/of EMDR in geval bij trauma. Ook kan op indicatie gekozen worden voor inzichtgevende psychodynamische psychotherape. Hierbij wordt dit altijd samen met u in een ‘behandelplan’ vastgelegd, dat uw therapeut geregeld met u evalueert.