Welkom
bij De Velse GGZ

De Velse GGZ is een kleine zorginstelling. Wij bieden specialistische zorg voor uiteenlopende psychische problemen, waaronder ADHD, stemmings- en stressstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

In onze visie liggen aan psychische problemen per definitie meerdere oorzaken aan ten grondslag (multi-causaal). Een juiste diagnose en aanpak vraagt daarom vaak een multidisciplinaire benadering.

We zijn een klein en hecht team. In onze behandelingen komen de rol van de geest, het lichaam en sociale omstandigheden steeds samenhangend aan bod. Hierbij werken wij vanuit de kernwaarden “deskundig, betrokken en integer”. Met aandacht de juiste zorg.

Contracten zorgverzekeraars 2024

  • Zilveren Kruis ⇒ contract in 2024
  • DSW ⇒ contract in 2024
  • VGZ ⇒ geen contract in 2024
  • ASR ⇒ geen contract in 2024
  • Caresq ⇒ geen contract in 2024
  • CZ ⇒ geen contract in 2024
  • Zorg en Zekerheid ⇒ geen contract in 2024
  • Menzis ⇒ geen contract in 2024

Wachttijden

Wij hebben in 2024 een contract met DSW en Zilveren Kruis. U kunt ook bij ons terecht wanneer een restitutiepolis heeft.
Is dit niet het geval kijk dan even bij kosten en vergoedingen, of neem contact met ons op; wij kunnen dan samen met u kijken naar de eventuele kosten.

Onze wachttijd is op dit moment 4 maanden (bijgewerkt 25 juni 2024).

Sinds 2018 biedt De Velse GGZ ook (gespecialiseerde) jeugdzorg. We hebben contracten met nagenoeg alle gemeenten in Kennemerland.

Sinds januari 2023 zijn wij onderdeel van het consortium Hyperionhelpt:
Hyperionhelpt wordt gevormd door een groep van kleinere zorgaanbieders, die als doel hebben om jeugdigen zo ambulant en outreachend mogelijk te begeleiden en te behandelen. Wij omarmen de integraliteit in de jeugdzorg en we leveren flexibele zorg. Onze kleinschaligheid maakt een persoonlijke aanpak en maatwerk mogelijk. Voor cliënten tot 18 jaar hebben wij tijdelijk een aanmeldstop. Dit als gevolg van het grote aantal aanmeldingen (bijgewerkt 9 april 2024).

Zie ook; Hyperionhelpt

De Velse GGZ is gevestigd in Velserbroek.

Omdat wij ook ‘kwetsbare’ cliënten zien, verzoeken wij onze cliënten om te blijven letten op afstand en handhygiëne
  • Blijf thuis bij klachten van griep, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts

Kwaliteit

Met ons team willen we zorg van goede kwaliteit leveren. Regelmatig vragen wij om een (anonieme) beoordeling met de CQ-i GGZ, waarin gevraagd wordt op welke punten cliënten goede ervaringen hebben.


In 2019 hebben 75 van de 98 cliënten de vragenlijst ingevuld (75%), in 2021 73 van de 105 (70%).
In 2022 hebben wij 116 vragenlijsten verstuurd en 86 daarvan zijn ingevuld (74%)

Wij  kregen in 2020 als algemeen rapportcijfer een 8,5 in 2021 een 8,6, in 2022 een 8,4.

In 2023 kregen wij een 8,8


Bij algemene opmerkingen werd aangeven:

“Ik ondervind een respectvolle benadering vanuit de behandelaar(s).”
“Is erg blij dat ik in één gebouw twee mensen heb die mij goed helpen.”
“Ik ben heel erg dankbaar voor de zorg en aandacht die ik van mijn behandelaars heb gekregen.”
“Ik kwam moedeloos en zonder uitzicht binnen en heb nu de energie om verder aan mezelf te werken.”

THERAPIEËN

Bij De Velse GGZ werken we met (een combinatie van) verschillende therapieën voor een zo efficiënt mogelijk, maar gedegen traject. Hierbij gaan wij uit van de behandelrichtlijnen en laatste inzichten.

Naast farmacotherapie (medicijnen) wordt Cognitieve Gedragstherapie (CGT) aangeboden, SFT (schematherapie) en/of EMDR in geval bij trauma. Ook kan op indicatie gekozen worden voor inzichtgevende psychodynamische psychotherape. Hierbij wordt dit altijd samen met u in een ‘behandelplan’ vastgelegd, dat uw therapeut geregeld met u evalueert.