TOVA,
inzicht bij ADHD

De Velse GGZ maakt gebruik van de TOVA test, een gevalideerde, gecomputeriseerde test om aandacht te meten.

Deze test geeft antwoord op vragen als

  • Heeft mijn kind ADHD? Kunnen medicijnen helpen, en kan ik het effect ‘zien’?
  • Heb ik ADHD als volwassene?
  • Kan ik als arts objectief meten wat medicatie doet?

De TOVA test (Test of Variables of Attention) is een test op de computer die ‘volgehouden aandacht’ (concentratie) meet en daarmee een hulpmiddel is in screening, diagnosestelling en het monitoren van de behandeling van aandachtsstoornissen.

De TOVA test is een objectieve neurofysiologische meetmethode van de volgehouden aandacht. Deze test is ontwikkeld door prof. Greenberg, een Amerikaanse kinder- en jeugdpsychiater.
Het is een test waarbij de proefpersoon ruim 20 minuten lang aandachtig een ‘spel’ op de computer doet: bij bepaalde beelden moet men reageren, bij andere beelden juist weer niet. In sommige gevallen bieden we ook een auditieve TOVA test aan.

De gemiddelde reactiesnelheid (spreiding) en het aantal ‘fouten’ geeft een indicatie van de aandachtsproblemen. De uitslagen worden vergeleken met normgroepen.
Door de test zonder en met medicatie te doen kan het effect van medicatie (letterlijk!) goed in beeld worden gebracht.
Hierdoor kan de arts ook zien

  • Of er sowieso sprake is van een probleem
  • Of medicatie nodig is, en zo ja, welke dosering het meest effectief is

De TOVA test wordt in De Velse GGZ standaard aangeboden bij patienten met ADHD om

  • De diagnose te verifiëren
  • Effect van medicatie te verifiëren

Uitslagen worden persoonlijk doorgenomen en toegelicht.