Marlie de Jong

Hallo, ik ben Marlie de Jong en sinds februari 2021 met veel enthousiasme werkzaam als orthopedagoog bij de Velse GGZ op de maandag, donderdag en vrijdag. Hiervoor heb ik ruim tien jaar gewerkt in de jeugdzorg, eerst op behandelgroepen en daarna twee jaar in een wijkteam. Ik heb veel ervaring met jongeren in de leeftijd tussen de twaalf en achttien jaar met verschillende (gedrags)problematiek. De meeste affiniteit en ervaring heb ik met het behandelen van ADHD, persoonlijkheids-, levensfase- en stemmingsproblematiek. De grote uitdaging, plezier en interesse in mijn werk is het ontdekken, begrijpen en snappen van ieders beweegredenen en moeilijkheden in het leven en samen kijken hoe eventuele last te verminderen of ermee om te leren gaan. Mijn hoop is dat je na behandeling kan zeggen dat ik niet meer nodig ben en je voldoende bagage en tools hebt meegekregen om het weer zelf te kunnen en te doen.

Opleidingen: Bachelor sociaal pedagogisch hulpverlening (SPH) en orthopedagogiek.