Behandelplan

In het behandelplan staan de afspraken die u en uw behandelaar samen maken.
In het plan staat:

  • Een beschrijvende diagnose, dat is een samenvatting van uw klachten en problemen,
  • De gestelde diagnose(n),
  • De doelen van de behandeling,
  • De inhoud van de behandeling; de gekozen vorm van therapie en wie uw behandelaar wordt,
  • De frequentie van contacten en een inschatting hoe lang de behandeling duurt,
  • Het volgende evaluatiemoment.

Uw behandelaar bespreekt met u het behandelplan en treed in werking als u akkoord bent.

Inspraak

Bij De Velse GGZ houdt u zelf de regie over de behandeling. Dit geldt bij het bepalen van uw behandelplan, bij de inhoud van uw behandeling en bij de evaluatie. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen en mogelijkheden. Maak deze gerust bespreekbaar bij uw behandelaar.

Als u geen klik voelt met uw behandelaar, is het belangrijk dit aan te geven. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing.

Vertrouwelijk

Alles wat u ons toevertrouwt in de intakegesprekken en behandeling valt onder het medisch beroepsgeheim. Wij doen dus daarover geen mededelingen aan derden zonder uw schriftelijke toestemming . Wij kunnen wel informatie uitwisselen met bijvoorbeeld de bedrijfsarts of andere betrokken hulpverleners op uw eigen verzoek en met schriftelijke toestemming. De inhoud gaat altijd in overleg en samenspraak met u. De manier waarop wij met uw gegevens omgaan is vast gelegd in ons privacyregelement, welke u hier kunt downloaden (PDF).