Team

In De Velse GGZ werken verschillende therapeuten (psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog, gedragsagoog, en psychiaters). Via geregeld overleg stemmen wij onze inzet met, en op elkaar af.

Wilt u meer over één van onze medewerkers weten klik dan op de naam van de betreffende medewerker.

Joost Mertens, psychiater-psychotherapeut

Victoria Balázs, psychiater

Daniëlle Schleeper, GZ-psycholoog

Vera Kruse, psycholoog

Janou Rietdijk, GZ-psycholoog

Jan Nederlof, psycholoog

Amanda Kelder, registerpsycholoog N.I.P. K&J

Ypke Hemminga, orthopedagoog – generalist

Marlie de Jong, orthopedagoog

Marijke de Vries, beeldend therapeut

Laura Cordes, orthopedagoog

Sharon Bijster, orthopedagoog

Huisarts in opleiding

Karin Heeremans, secretaresse

Ellen Jacobs, praktijkmanager

 

Dagelijks bestuur en Raad van Toezicht

Het dagelijks bestuur van De Velse GGZ wordt gevormd door het managementteam, thans gevormd door Joost Mertens, psychiater – psychotherapeut, tevens geneesheer-directeur (juridische titel), en Daniëlle Schleeper, adjunct directeur en GZ-psycholoog jeugd.

De Raad van Toezicht van De Velse GGZ bestaat uit: Ir. S. (Samer) Mansour, psychiater. Dr. M. (Marie-José) van Hoof, psychiater, psychotraumatherapeut, orthopedagoog. En Mr. C.G.C. (Carel) Quarles van Ufford (voorzitter).