Team

In De Velse GGZ werken verschillende therapeuten (psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog, gedragsagoog, en psychiaters). Via geregeld overleg stemmen wij onze inzet met, en op elkaar af.

Wilt u meer over één van onze medewerkers weten klik dan op de naam van de betreffende medewerker.

Joost Mertens, psychiater-psychotherapeut

Victoria Balázs, psychiater

Danielle Schleeper, GZ-psycholoog

Piet Dalebout, GZ-psycholoog

Adelise Sibma, GZ-psycholoog

Vera Kruse, psycholoog

Amanda Kelder, registerpsycholoog N.I.P. K&J

Ypke Hemminga, orthopedagoog i.o. tot generalist

Mariëlle Ruijgrok, psychomotore therapeut

Marlie de Jong, orthopedagoog

Mw. Laura Kollaard, psychologe jeugd per 1 juni 2022

Mw. Ellen Jacobs, praktijk manager per 1 juli 2022

 

Dagelijks bestuur en Raad van Toezicht

Het dagelijks bestuur van De Velse GGZ wordt gevormd door het managementteam, thans gevormd door Joost Mertens, psychiater – psychotherapeut, tevens geneesheer-directeur (juridische titel), en Danielle Schleeper, GZ-psycholoog jeugd.

De Raad van Toezicht van De Velse GGZ bestaat uit: Ir. S. (Samer) Mansour, Drs. R.J.M. (Rob) Mooren, psychiater, en Mr. C.G.C. (Carel) Quarles van Ufford (voorzitter).
Aanvullend personeel:
Job Mertens, coordinator kwaliteit / algemeen management ondersteuning