Team

In De Velse GGZ werken verschillende therapeuten (psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog, gedragsagoog, en psychiaters). Via geregeld overleg stemmen wij onze inzet met, en op elkaar af.

Wilt u meer over één van onze medewerkers weten klik dan op de naam van de betreffende medewerker.

Joost Mertens, psychiater-psychotherapeut

Victoria Balázs, psychiater

Danielle Schleeper, GZ-psycholoog

Piet Dalebout, GZ-psycholoog

Adelise Sibma, GZ-psycholoog

Vera Kruse, psycholoog

Amanda Kelder, registerpsycholoog N.I.P. K&J

Ypke Hemminga, orthopedagoog i.o. tot generalist

Mariëlle Ruijgrok, psychomotore therapeut

Marlie de Jong, orthopedagoog

Marijke de Vries, orthopedagoog

Laura Kollaard, psychologe jeugd

Ellen Jacobs, praktijk manager

 

Dagelijks bestuur en Raad van Toezicht

Het dagelijks bestuur van De Velse GGZ wordt gevormd door het managementteam, thans gevormd door Joost Mertens, psychiater – psychotherapeut, tevens geneesheer-directeur (juridische titel), en Danielle Schleeper, GZ-psycholoog jeugd.

De Raad van Toezicht van De Velse GGZ bestaat uit: Ir. S. (Samer) Mansour, Drs. R.J.M. (Rob) Mooren, psychiater, en Mr. C.G.C. (Carel) Quarles van Ufford (voorzitter).
Aanvullend personeel:
Job Mertens, coordinator kwaliteit / algemeen management ondersteuning