Victoria Balázs

Mijn naam is Victoria Balázs. Ik ben sinds 1 januari 2021 werkzaam bij de Velse GGZ. Hier werk ik met veel plezier in ons multidisciplinaire team. Ik behandel zowel volwassenen als jongeren met uiteenlopende problematiek, bijvoorbeeld ADHD, angststoornissen, depressies en persoonlijkheidsproblematiek. Naast diagnostiek doen en behandelen met medicatie, geef ik ook psychotherapie. Ik heb ervaring met psychodynamische psychotherapie, MBT, schematherapie volgens Farrel & Shaw en EMDR behandeling (bij enkelvoudig trauma).

Ik bekijk psychische problemen vanuit het biopsychosociaal model. Dat wil zeggen dat ik het belangrijk vind om, als iemand psychisch uit balans is geraakt, samen met de patiënt uit te zoeken welke factoren daarbij een rol kunnen spelen. Biologische factoren zijn bijvoorbeeld een disbalans in de hersenen, een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen of een lichamelijke ziekte. Psychologische factoren die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken, manieren van omgaan met tegenslagen, en bepaalde hardnekkige gedachtenpatronen die de klachten beïnvloeden. Bij sociale factoren valt te denken aan problemen op school, werk, met de financiën of in de relatie. Wanneer de samenhang tussen deze factoren en de klachten goed helder is, wordt vanzelf duidelijk hoe de klachten aan te pakken.

Ik hecht veel waarde aan een transparantie en vertrouwen in de behandelrelatie, opdat de patiënt zich veilig voelt om met zichzelf aan de slag te gaan. Ik behandel met betrokkenheid en aandacht. Daarnaast zie ik het als mijn taak om de patiënt (en indien van toepassing ouders/verzorgers) goed te informeren, zodat deze zelf goed onderbouwde behandelbeslissingen kan nemen.

Ik ben aanwezig op maandag (in de even weken), dinsdag en woensdag.

Big registratienummer: 89914802701