Aanmelding

Voor een aanmelding kunt u contact met ons opnemen via de mail of bellen met het secretariaat. Onze gegevens kunt u vinden onder het kopje contact op onze site. Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor een eerste telefonische screening. Samen met u kunnen wij overleggen of De Velse GGZ voor u de juiste behandeling heeft. Als dit zo is sturen wij ons aanmeldformulier aan u. Na ontvangst van het aanmeldformulier en de verwijzing zal een afspraak worden ingepland.

Aanmelding voorwaarde

Om oplopen van de wachtlijst te voorkomen, accepteren wij alleen aanmeldingen uit de regio Kennemerland (primair gemeentes Velsen, Haarlem-Noord en Bloemendaal; en verder Heemskerk, Beverwijk, Haarlem, Zandvoort en Heemstede).

Door de situatie met Corona werken wij deels via telefoon of beeldbellen. Samen met u bekijken we naar nut en noodzaak van gesprekken op de praktijk i.p.v. telefoon / beeldbellen. Hierbij volgen wij de richtlijn van de GGZ / Corona:

In deze tijd met de risico’s op besmetting en het streven die zoveel als mogelijk te voorkomen moeten behandelaars een afweging maken in de vorm waarin zij hun behandeling aanbieden. Voorop moet staan dat patiënten de behandeling die zij nodig hebben ook in deze lastige omstandigheden krijgen. Dat betekent dat een behandeling Face to Face plaats vindt waar dat kan. Wanneer alternatieven even goed mogelijk zijn, of wanneer vanwege de fysieke kwetsbaarheid van de patiënt, mede-patienten of de zorgverlener zelfs noodzakelijk zijn, kan Face to Face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.

07-06-2021

Bericht aangaande patiënten verzekerd bij Zilveren Kruis (07 juni 2021) (Geldt ook Voor De Friesland, FBTO, interpolis)

Vanaf heden heeft De Velse GGZ tot nader order een cliëntenstop ingevoerd voor cliënten verzekerd bij Zilveren Kruis, omdat het budgetplafond is bereikt.

NB Dit geldt ook voor de dochterverzekeringen De Friesland, FBTO, en Interpolis.

Wij zijn met Zilverenkruis in gespek. Indien u verzekerd bent bij Zilverenkruis, De Friesland, FBTO en Interpolis kunt zich alsnog aanmelden. Wij houden uw aanmelding in portefeuille totdat duidelijk is of er ruimte is om ons behandelaanbod uit te breiden. U kunt ook contact opnemen met afdeling zorgbemiddeling van uw verzekeraar, om te bekijken welke alternatieven er voor u mogelijk zijn.

Wachttijden

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

De wachttijd voor kinderen en jongeren is 6 weken. Er is geen wachttijd tussen de intake en de behandeling. De behandeling begint direct na de intake.

Volwassenen

Op dit moment hanteert De Velse GGZ een beperkte wachtlijst (bijgewerkt op 09-06-2021):

  • Wachttijd voor de telefonische screening is 4-5 werkdagen;
  • Wachttijd voor het eerste gesprek / intake is ongeveer 6 weken;
  • Er is geen wachttijd tussen de intake en de behandeling. De behandeling begint direct na de intake.
  • Aanmeldingen van patienten verzekerd bij ZilverenKruis danwel dochtermaatschappijen De Friesland, FBTO en Interpolis worden aangehouden totdat er duidelijkheid is of er mogelijkheden zijn tot uitbreiding budget.

Verwijzers

Verwijzers kunnen contact opnemen met De Velse GGZ:

  • door te bellen (bij voorkeur ma-di-wo) tussen 1200 en 1300 met 023-7434916. U wordt dan doorverbonden met een van onze medewerkers.
  • of door een email te sturen naar secretariaat@develse-ggz.nl. Hij of zij ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.
  • Bent u POHGGZ en u heeft een vraag? Mail naar pohggz@develse-ggz.nl ; wij streven ernaar om binnen 1 week contact op te nemen.