Marijke de Vries

Ik ben afgestudeerd aan de Rietveld kunstacademie, afdeling autonoom en daarna heb ik HBO vak therapie beeldend gevolgd. Ik ben in 2003 afgestudeerd. Specialisatie is GGZ, NAH. Ik heb veel ervaring en trainingen gedaan in GGZ diagnostiek en psychofarmaca. Daarnaast heb ik een driejarige opleiding gevolgd voor professionele communicatie, systemisch werk  en ben ik nu in opleiding tot supervisor. Ik heb de afgelopen jaren trainingen gevolgd over werken met trauma in de beeldende therapie.

Ik houd er van mensen (kind, jeugd en volwassenen) weer hun eigenwaarde en kracht te laten beleven met behulp van creatieve middelen. Het is altijd een verrassing wat mensen laten zien van zichzelf en hoe groot het vermogen is van mensen om beeldend te werken. Door met de handen te werken, kan zich onbewust uitspreken wat er in de binnenwereld leeft. Met name de gevoelslagen worden zo verkend. Door deze gevoelens in het licht te zetten kan de beeldende therapie helpen om gedachten, gevoelens en gedrag beter met elkaar te integreren. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen.
Het lichaamsgericht werken is een belangrijk onderdeel van de beeldende therapie. Dit is vaak een rijke aanvulling voor de gesprekken die gevoerd worden bij de gesprekstherapeut.

In de beeldende therapie kan gekozen worden om meer structurerend of meer inzicht gevend te werken.

Het ondersteunt de cliënt met behulp van beeldend materiaal om emoties tot uitdrukking te brengen, conflicten weer te geven, de eigen mogelijkheden te ontdekken.

Het is zeer geschikt voor cliënten die moeite hebben om gevoelens toe te laten, die het lastig vinden om woorden te vinden voor gevoelens en ervaringen en voor cliënten die overspoeld worden door gevoelens. Cliënten weten al wat er met hen aan de hand is, maar lukt het ze niet goed om nieuw gedrag te integreren in hun (gewoonte)leven. Hoe geef je handen en voeten aan wat je al weet? Begrijpen wil nog niet zeggen dat je ook anders kunt handelen. Het lichaam heeft tijd nodig om nieuw gedrag aan te leren. Zo kunnen er heftige gebeurtenissen zijn geweest, die nog onverteerd zijn waardoor blokkades en stress ontstaan. Door in het beeldend werk bewust met de handen en met de ademhaling te werken kunnen emoties loskomen en integreren


Mijn registraties zijn; HBO vak therapie beeldend, DDS certificaat diagnostiek beeldend werk vanuit DSM-5.
Ik ben aanwezig op maandag en dinsdag.

Marijke de Vries