Therapievormen

De Velse GGZ heeft veel ervaring met een breed scala van (neuro)psychiatrische stoornissen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld ADHD, autisme, stemmingsstoornissen (depressie), angsten, persoonlijkheidsstoornissen en gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel.

Daarnaast behandelen wij veel mensen met stress- of trauma gerelateerde aandoeningen. Dit betreft aandoeningen waarbij brein en lichaam door een trauma of een teveel aan stress uit balans zijn geraakt.

Voorbeelden van ziektebeelden waarmee u terecht kunt:

 • Depressie
 • Angststoornis
 • Psychotrauma
 • ADHD
 • Autisme
 • Dwangstoornis
 • Ticstoornis
 • Medisch onbegrepen of onverklaarde (lichamelijke) klachten
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Persoonlijkheidsproblematiek

Deze lijst is niet uitputtend. Wanneer u zich afvraagt of De Velse GGZ u kan helpen, neem dan gerust contact met ons op.

Wij bieden geen behandeling bij:

 • Acute onveiligheid
 • Eetstoornissen
 • Psychose
 • LVB (IQ <80)
 • Scheidingsproblematiek
 • Relatieproblemen

Behandelingen die wij onder meer kunnen bieden zijn:

 • Farmacotherapie (medicijnen, zoals Methylfenidaat en Antidepressiva)
 • Traumabehandeling / EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT, ACT)
 • Steunend structurerende psychotherapie
 • Psychodynamische psychotherapie
 • Vaktherapie beeldend
 • eHealth behandeling (hulp via internet of e-mail)

Bij de behandeling wordt indien dat nodig is ook gekeken naar de situatie thuis, ook het gezin en vrienden worden bij de behandeling betrokken. Bij bijna iedere behandeling besteden wij veel aandacht aan psycho-educatie, om goed uit te kunnen leggen wat er aan de hand is. Onze behandelingen zijn maatwerk, gebruik makend van ‘state of the art’ behandelmethodes, zo lang als nodig, maar ook niet langer dan dat.

In een aantal gevallen maken wij gebruik van een vaste behandelstrategie (geprotocolleerd behandeltraject).

Meer informatie

Op de websites van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en BalansDigitaal (specifiek gericht op ouders) is uitgebreide informatie te raadplegen over verschillende ziektebeelden en de behandeling. Klik op onderstaande links:

Informatie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Informatie over stoornissen bij kinderen