Joost Mertens

Mijn naam is Joost Mertens. Ik ben psychiater en psychotherapeut. Een psychiater is een arts gespecialiseerd in ‘psychiatrische ziekten van het brein’.

Ik ben een psychiater met gedegen neurobiologische kennis (biologie) én kennis van psychotherapie. Naast kennis van én ervaring met farmacotherapie (medicijnen), beheers ik ook psychotherapeutische technieken (o.a. EMDR, psychodynamische psychotherapie, hypnotische psychotherapeutische technieken) om de neurobiologische processen die ‘uit balans geraakt zijn’ zoveel mogelijk te herstellen.

Concreet heb ik mij gespecialiseerd op de diagnostiek en behandeling van:

Stemmingsstoornissen en angststoornissen
Depressie is een toestand waarbij het brein ‘in de achteruitslaand staat’. Een depressieve stoornis kent verschillende uitingsvormen en ontstaansgeschiedenis, waarbij biologische en psychologische factoren een rol spelen. Dit geldt ook voor angststoornissen, waarbij het verschil tussen depressie en angst is dat bij angststoornissen het vermogen om te kunnen genieten en kunnen vooruitzien niet is aangetast.

Trauma- en stress gerelateerde aandoeningen.
Dit zijn aandoeningen die samenhangen met een nare gebeurtenissen. De Posttraumatische stressstoornis is hiervan het bekendste voorbeeld; maar ook in stemmings- en angststoornissen kunnen stressvolle gebeurtenissen uit het verleden een rol spelen.

Neuropsychiatrische stoornissen.
Dit zijn problemen in de samenwerking tussen hersendelen onderling, door een genetische oorzaak (bijvoorbeeld ADHD), door een verworven beschadiging (zoals een hersenkneuzing) of door de invloed van bepaalde ziektes of geneesmiddelen op het brein (bijvoorbeeld Parkinson).

Bij De Velse GGZ werk ik in de regel samen met andere therapeuten. Vanzelfsprekend ben ik bij alle cliënten die medicatie nodig hebben als behandelaar betrokken.

Een behandeling is altijd maatwerk. Dosering en samenstelling van medicatie is bij geen cliënt gelijk. Richtlijnen zijn het uitgangspunt, waar op indicatie en onderbouwd van af wordt geweken, altijd in overleg met de cliënt (‘Shared decision making’ oftewel gezamenlijke besluitvorming). Dat vraagt dus een luisterend en open oor voor ieders unieke wensen. Daar mag u op vertrouwen.

Registraties:

Registratie BIG artsen-specialist: 99039816201
Registratie BIG psychotherapeut: 69039816216
AGB code arts: 03069321

Lidmaatschappen:

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
Lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG)
Lid van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
International Fellow van de American Psychiatric Association (APA)
Lid van de European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVvH)
Lid van de European Society for Hypnosis (ESH)
Lid van de International Society for Hypnosis (ISH)
Lid van de Vereniging voor EMDR Nederland (VEN)