Klachten en incidenten

Bij De Velse GGZ doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk. Dit betekent dat onze zorgverlening misschien niet altijd foutloos verloopt, of niet aan uw verwachtingen voldoet. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke psychiater.

Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen. Mocht dit u om welke reden dan ook niet tevreden stellen, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.
Wij hebben een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hier ons klachtenregelement en/of ons klachtenformulier downloaden (beide PDF).

Ons online klachten-, incidenten-, en calamiteitenmeldpunt

Om zo effectief mogelijk te kunnen omgaan met verbeterpunten, incidenten of calamiteiten, hebben we een online meldpunt opgezet. Wees ervan bewust dat uw klachten niet worden gelezen door uw behandelaar, maar door een onafhankelijke veiligheids- en klachtencoördinator binnen De Velse GGZ. Deze zal in gesprek gaan met de behandelaar. Zo zorgen we dat er daadwerkelijk effectieve stappen kunnen worden ondernomen om te voorkomen dat de negatieve situatie zich vaker voor zal doen.

We maken onderscheid tussen drie verschillende signalen. Deze drie verschillen voornamelijk in de directe gevolgen van wat er zich heeft afgespeeld. De calamiteit is het meest ernstig, aangezien er dan sprake is van serieus (lichamelijk) letsel. Een incident wordt getypeerd door een (of enkele) situatie(s) die waarschijnlijk tot lichamelijk letsel had geleid, of tot serieuze gevolgen had geleid door zich herhaaldelijk voor te doen. Bij een klacht is geen sprake van lichamelijk letsel. Dit betekent daarentegen natuurlijk niet dat deze niet serieus worden behandeld.

Alvast dank voor uw melding. U ontvangt na het invullen van ons een bevestiging en wij laten u op een later tijdstip weten hoe uw melding is verwerkt.

Als u hulp nodig heeft buiten kantoortijden of in het weekend dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of met de crisisdienst.