Klachten

We doen bij  De Velse GGZ onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk. Dit betekent dat onze zorgverlening misschien niet altijd foutloos verloopt, of niet aan uw verwachtingen voldoet. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke psychiater.

Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen kan worden en we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Mocht dit u om welke reden dan ook niet tevreden stellen, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.
Wij hebben een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hier ons klachtenregelement en/of ons klachtenformulier downloaden (beide PDF).

Patiëntenvertrouwenspersoon

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon. De hulp van een deze PVP is gratis. De patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en behandelt uw informatie vertrouwelijk. Hij of zij heeft een geheimhoudingsplicht en is niet in dienst bij De Velse GGZ, maar bij de landelijke Stichting PVP.

Meer informatie over de Stichting PVP kunt u vinden in de folder ‘Vragen en klachten over de GGZ’. Deze folder is te downloaden via www.pvp.nl.