Klachten en incidenten

We doen bij  De Velse GGZ onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk. Dit betekent dat onze zorgverlening misschien niet altijd foutloos verloopt, of niet aan uw verwachtingen voldoet. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke psychiater.

Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen kan worden en we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Mocht dit u om welke reden dan ook niet tevreden stellen, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.
Wij hebben een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hier ons klachtenregelement en/of ons klachtenformulier downloaden (beide PDF).

Patiëntenvertrouwenspersoon

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon. De hulp van een deze PVP is gratis. De patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en behandelt uw informatie vertrouwelijk. Hij of zij heeft een geheimhoudingsplicht en is niet in dienst bij De Velse GGZ, maar bij de landelijke Stichting PVP.

Meer informatie over de Stichting PVP kunt u vinden in de folder ‘Vragen en klachten over de GGZ’. Deze folder is te downloaden via www.pvp.nl.

Ons online klachten-, incidenten-, en calamiteitenmeldpunt

Om zo effectief mogelijk te kunnen omgaan met verbeterpunten, incidenten of calamiteiten, hebben we nu online meldpunten opgezet. Wees ervan bewust dat uw klachten niet worden gelezen door uw behandelaar , maar door een onafhankelijke veiligheids- en klachtencoördinator binnen De Velse GGZ. Deze zal in gesprek gaan met de behandelaar. Zo zorgen we dat er daadwerkelijk effectieve stappen kunnen worden ondernomen om te voorkomen dat de negatieve situatie zich vaker voor zal doen.

We hebben drie verschillende online meldpunten opgezet. De drie verschillen voornamelijk in de directe gevolgen van wat er zich heeft afgespeeld. De calamiteit is het meest ernstig, aangezien er dan sprake is van serieus (lichamelijk) letsel. Een incident wordt getypeerd door een (of enkele) situatie(s) die waarschijnlijk tot lichamelijk letsel had geleid, of tot serieuze gevolgen had geleid door zich herhaaldelijk voor te doen. Bij een klacht is geen sprake van lichamelijk letsel. Dit betekend daarentegen natuurlijk niet dat deze niet serieus worden behandeld.

Alvast dank voor uw melding. U ontvangt na het invullen van ons een bevestiging en wij laten u op een later tijdstip weten hoe uw melding is verwerkt.

Als u hulp nodig heeft buiten kantoortijden of in het weekend dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of met de crisisdienst.