Groeit u mee?

Wij hebben een vacature voor een betrokken GZ-Psycholoog !

Ons klein, inhoudelijk sterk team zoekt versterking. Het betreft een vacature voor een enthousiaste GZ-psycholoog bij een organisatie met veel mogelijkheden voor flexibele uren, veel variëteit in behandeling, ontwikkeling en groei. Hier is volop ruimte om te groeien op de inhoud van het vak.

Wie zoeken we:

Een GZ-psycholoog met hart voor de cliënt die zich kan vinden in de kernwaarden van de organisatie en kennis en ervaring heeft op de volgende terreinen of de wens zich hierin te ontwikkelen:

 • Gedegen kennis van de geestelijke gezondheidszorg, kennis van de actuele ontwikkelingen die daarin spelen;
 • Goede kennis en vaardigheden op het gebied van psychodiagnostiek, indicatiestelling therapieën;
 • Daarbinnen ervaring in, en affiniteit met een of meerdere van de diverse psychotherapierichtingen; een eigen visie hierin wordt op prijs gesteld.

Verder zijn de volgende competenties van belang: Betrokken, integer, deskundig; goed kunnen invoegen en afstemmen; gedegen in verslaglegging; innovatief/ creatief vermogen; humor.

Wat wordt van je verwacht

Taken altijd in overleg, zoals:

 • Het verrichten van intakes en diagnostiek, en het uitvoeren van behandeling als eerstverantwoordelijke behandelaar en contactpersoon;
 • Het superviseren van intakes, diagnostiek en behandeling en waar nodig mee behandelen vanuit de rol van regiebehandelaar;
 • Het uitvoeren van psychotherapie, bijvoorbeeld EMDR, CGT en/of schematherapie (of andere);
 • Het superviseren van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Deelnemen aan bilateraal en multidisciplinair cliëntgebonden overleg en dit overleg – indien van toepassing – voorzitten vanuit de functie van hoofdbehandelaar / regiebehandelaar;
 • (Mede-) verantwoordelijkheid voor het vorm geven aan het behandelbeleid binnen de organisatie, onder andere door protocollen en beleidsstukken te (her)schrijven en methodieken/trainingen te ontwikkelen;
 • Meedenken over hoe we de zorg voor cliënten in onze directe omgeving nog verder kunnen verbeteren (bijvoorbeeld: ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma’s, groepstherapie, enzovoort).

Waar is het

De Velse GGZ is een GGZ-instelling in de regio Haarlem-Noord/ Velsen, waar volwassenen, jeugdigen en kinderen met complexe psychische problemen behandeld worden.
Het beginpunt van de organisatie was een vrijgevestigde praktijk, inmiddels uitgegroeid tot een lokale zorgaanbieder, met de ambitie om de lokale zorg voor cliënten met psychiatrische problematiek verder uit te breiden.

Waarom wil je dit

 • Doen waar je goed in bent en ondernemen in waar je hart ligt, de inhoud van het vak;
 • Werken in een prettig team met goede sfeer en korte lijnen;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. tijd en budget voor scholing) (AMS GGZ);
 • Uren in overleg.

Interesse in onze Vacature GZ-Psycholoog? Bel 06-21910506, mail secretariaat@develse-ggz.nl of