Privacy regeling, zelf betalen, niet verzekerde zorg

Uw zorgverzekeraar wil dat op de factuur van uw behandeling de diagnosegroep en code vermeld staat. U kunt daar bezwaar tegen maken, zodat in het systeem van uw verzekeraar niet zichtbaar is voor welke problemen u naar een therapeut gaat. Zowel uzelf als uw therapeut dienen hiervoor een formulier in te vullen. Zie voor informatie hierover ook de link informatie over informatie verzamelen.

Het is altijd mogelijk om behandelingen zelf te betalen. Er wordt dan geen declaratie uitgedaan naar de betreffende ziektekostenverzekeraar. Cliënten kunnen hier voor kiezen bijvoorbeeld omwille van de privacy tegenover een ziektekostenverzekeraar. Factuur wordt verder wel conform de regels opgesteld, maar de cliënt kiest er dan zelf voor de nota niet in te sturen. Er wordt dan ook niet op een andere wijze persoonlijke informatie naar de verzekeraar gestuurd. Wel houden wij ons aan regels, waaronder de dossierplicht.

Sommige zorg komt niet voor vergoeding in aanmerking. Zie hiervoor een overzicht van Zorgverzekeraars Nederland. Alhoewel wij het inhoudelijk niet altijd eens zijn met deze lijst, zullen wij ons hier wel aan houden. In specifieke gevallen kunnen we deze zorg wel aanbieden maar moet u deze zelf betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 98,- per zitting van +/- 50 minuten. Hier rust geen BTW op. Er is in dat geval geen verwijzing van de huisarts nodig.

Voor coaching, training en advies en keuringen verwijzen wij u naar de website van de praktijkvoorpsychiatrie. Binnen de Velse GGZ richten wij ons alleen op medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens (welke zijn vrijgesteld van btw). Wij zijn een CIBG erkende zorginstelling en voldoen aan alle regelgeving op dit gebied.