Factuur, betalingsregeling

Wij factureren behandelingen volgens de wettelijke regels en WMG-tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Vanaf 2022 is er voor de GGZ een nieuw systeem, het zorgprestatiemodel. Voor informatie over werkwijze van dit model, zie hier: Zorgprestatiemodel

Verrichtingen (is een afspraak met uw behandelaar; let op, dit kan zowel live, telefonisch, of per email zijn) worden op basis van aantal minuten in rekening gebracht. Het maakt hierbij uit of u door een psychiater, een GZ psycholoog, of een andere medewerker (basis psycholoog/ therapeut) gezien bent. Een overzicht van de tarieven 2024 vindt u hier: Tarieven 2024

Na elke maand wordt een nota gemaakt van de in die maand gedane verrichtingen. Deze factuur wordt verstuurd:

  • Aan Vecozo als het om verzekerde zorg gaat (DSW/ Stad Holland, Zilveren Kruis/ Interpolis/ Friesland/ FBTO)
  • Aan de cliënt via Infomedics

Als u de factuur krijgt (via ons of via Infomedics) bent uzelf vervolgens verantwoordelijk voor het indienen bij uw verzekeraar. U moet dus zelf de nota bij uw verzekeraar indienen en vervolgens zelf aan ons de nota vergoeden (e.e.a. staat duidelijk op de nota).

Bij problemen kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@develse-ggz.nl