Factuur, betalingsregeling

Wij factureren behandelingen volgens de wettelijke regels en WMG-tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De factuur mag pas worden opgemaakt na afloop van de behandeling, of als deze langer dan een jaar duurt. Omdat De Velse GGZ geen contracten met verzekeraars heeft, sturen wij de rekening niet naar uw verzekeraar, maar naar u. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen bij uw verzekeraar en moet onafhankelijk daarvan deze zelf aan ons betalen. Overigens kunnen we met u afspreken dat u een periode mag wachten met betaling van het verzekerde deel tot uw verzekeraar dit aan u heeft overgemaakt (in principe maximaal 30 dagen, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u hebben afgesproken).