Indeling GGZ

Basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en DBC’s

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen ‘basis GGZ’ voor mildere problematiek of problemen die relatief korte behandeltrajecten vragen, en gespecialiseerde GGZ voor ernstiger problemen, problemen die kunnen leiden tot risico’s voor gezondheid en werk, en die intensievere zorg vragen. De Velse GGZ levert integrale psychische zorg vanuit de  gespecialiseerde GGZ. De activiteiten van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, de psycholoog en de psychiater worden daarmee vergoed uit S-GGZ DBC’s. Omdat hiervoor een indicatie voor tweedelijnszorg moet zijn gesteld kunt u alleen met een juiste verwijzing van uw huisarts of specialist  terecht. Zonder verwijzing kunt u ook terecht, maar dan moet u alle kosten zelf betalen.

Voor een behandeling binnen de S-GGZ (psychotherapie en psychiatrie) is er een systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). DBC’s zijn de eenheid van verrekening tussen behandelaren en verzekeringsmaatschappijen. Per diagnose is de benodigde behandelduur bepalend voor de prijs van de DBC. Voor meer informatie kunt u terecht op www.veranderingenindezorg.nl. Tevens kunt u via deze link de tarieven voor 2017 bekijken, zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).