Klachten-, incidenten-, en calamiteitenmeldpunt

De Velse GGZ beoogt altijd goede zorg te leveren. Wij monitoren de kwaliteit van ons werk op verschillende manieren. Meldingen van knel- of verbeterpunten, klachten of serieuzere incidenten en calamiteiten zijn een belangrijk onderdeel hierbij. Om zo effectief mogelijk te kunnen omgaan met verbeterpunten, incidenten of calamiteiten, vragen we eerst te specificeren wat u wilt rapporteren.

Deze zal (met of voor u) in gesprek gaan met de behandelaar. Zo gaan we zo effectief mogelijk om met uw klacht en zorgen we dat er daadwerkelijk effectieve stappen worden ondernomen om te voorkomen dat de negatieve situatie zich vaker voor zal doen.

De calamiteit is het meest ernstig, aangezien er in dat geval sprake is van serieus (lichamelijk) letsel of andere ernstige gevolgschade. Een incident wordt getypeerd door elke gebeurtenis die een inbreuk vormt op een goed proces. Dit kan van alles zijn.  Een klacht is een uiting van ontevredenheid over onze zorg, service, of een medewerker. Bijvoorbeeld onheuze bejegening, of dat de zaken anders lopen dan u verwacht had. Een klacht wordt altijd serieus behandeld, te beginnen door met u in gesprek te gaan.

Wees ervan bewust dat uw klachten niet worden gelezen door uw behandelaar , maar door een onafhankelijke veiligheids- en klachtenbehandelaar.

Alvast dank voor uw melding. U ontvangt na het invullen van ons een bevestiging en wij laten u op een later tijdstip weten hoe uw melding is verwerkt.